प्रवेश

आमच्याशी संपर्क साधापत्ता :
आजीवन अध्ययन आणि विस्तार विभाग [डीएलएलई],
मुंबई विद्यापीठ ; विद्यापीठ विद्यार्थी भवन,
रोड "बी", चर्चगेट, मुंबई – ४०० ०२० भारत.
फोन नंबर :
९१-२२-२२०४३४७८
फॅक्स नंबर :
९१-२२-२२८१३०२०
ई – मेल :
विस्तार कार्य प्रकल्प आणि सतत शिक्षण अभ्यासक्रम चौकशी संबंधित संपर्क साधणे.
ई – मेल :
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान [ एन आय ओ एस ]
ई – मेल :
फोन नंबर :
९१-२२-६५२०१६५५
सर्टिफिकेट कोर्स संबंधित चौकशी आणि ई - लर्निंग संपर्क साधणे.
ई – मेल :
डी एल एल ई वेबसाइट संबंधित संपर्क सांधण्यासाठी : http://www.mudlle.ac.in
ई – मेल :
ई - लर्निंग पोर्टल : http://lms.mudlle.ac.in
ई – मेल :