प्रवेश

अविरत शिक्षण

मागील वर्षी विभागाने अल्पवेळ सतत शिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध केले म्हणजेच विभागाने डिजाइन करुन काही नवीन अभ्यासक्रम सुरु केले आणि वर्षभरात काही अल्पवेळ अभ्यासक्रम पुनः पुनः आयोजीत केले.


Certificate Courses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.